Σημαντικές πληροφορίεςΝομικό πλαίσιο προϊόντων κάνναβης βιομηχανικής κάνναβης Sativa L

Η βασική εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει την παραγωγή και διάθεση προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης είναι η ακόλουθη:

ΚΥΑ αριθμ. 1033/364487(ΦΕΚ Β’6021/31.12.2020): «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων … σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4139/2013».

ΚΥΑ αριθμ. 982/88573 (ΦΕΚ Β΄1444/24.04.2019): «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων .. σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης».

ΚΥΑ αριθμ. 981/88525(ΦΕΚ Β΄1445/24.04.2019): «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού καταλόγου του είδους Cannabis sativa L».

ΚΥΑ αριθμ. 1750/39224(ΦΕΚ Β’929/06.04.2016): «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων … σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης».

ΚΥΑ αριθμ. 1433/84905/(ΦΕΚ Β΄ 2392/21.06.2018): Τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016.

ΦΕΚ Β’ 2970/30.08.2017: Τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθμό. 1750/39224/31-3-2016.

Νόμος 4139/2013 – ΦΕΚ A-74/20-3-2013: περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου 4691/2020 – ΦΕΚ 108/Α/9-6-2020.

Τα προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης δεν είναι φαρμακευτικά προϊόντα και δεν αντικαθιστούν καμία ιατρική συνταγή